Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 16.12.2016 (Strážov)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota