Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 14.6.2018 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota