Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 14.4.2016 (Žilinská Lehota)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota