Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 14.4.2014

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota