Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 14.3.2024 – Žilinská Lehota

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota