Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 14.2.2012 (Strážov)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota