Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 13.6.2017

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota