Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 13.3.2024 – Závodie

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota