Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 12.4.2012 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota