Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 12.3.2024 – Bánová

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota