Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 10.4.2018 (Závodie)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota