Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 10.2.2011 (Bánová)

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota