Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 8.12.2015 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové