Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 6.11.2012 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové