Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 4.5.2016 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové