Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 31.1.2011 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové