Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 3.11.2015 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové