Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 28.2.2024 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové