Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 27.10.2015 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové