Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 26.9.2017 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové