Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 26.2.2020 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové