Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 25.9.2019 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové