Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 24.9.2019 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové