Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 24.6.2014 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové