Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 24.10.2018 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové