Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 22.3.2011 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové