Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 21.5.2013 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové