Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 18.10.2017 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové