Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 17.12.2013 (Mojšová Lúčka)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové