Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 16.4.2019 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové