Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 14.6.2023 (Bytčica)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové