Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 14.1.2014 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové