Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 10.5.2011 (Trnové)

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové