Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 7.3.2022

č. 5 – Hájik