Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 4.6.2024

č. 5 – Hájik