Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 3.4.2024

č. 5 – Hájik