Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 6.10.2011

č. 4 – Vlčince