Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 9.1.2018

č. 3 – Solinky