Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 8.9.2020

č. 3 – Solinky