Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.6.2011

č. 3 – Solinky