Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.5.2019

č. 3 – Solinky