Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.4.2015

č. 3 – Solinky