Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.2.2023

č. 3 – Solinky