Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.12.2021

č. 3 – Solinky