Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 7.1.2020

č. 3 – Solinky