Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 6.6.2022

č. 3 – Solinky