Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 6.10.2015

č. 3 – Solinky