Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 5.3.2019

č. 3 – Solinky