Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 5.1.2021

č. 3 – Solinky