Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 4.9.2012

č. 3 – Solinky